Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan Daltoński

O Planie Daltońskim słów kilka

Plan Daltoński – to idea, swoista filozofia i uczłowieczona strategia życia.

Plan Daltoński – to świadomość pełnego uczestnictwa dziecka w procesie uczenia się oparta na empatii, dialogu i współpracy, skierowana na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.

Plan Daltoński – to zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania na rzecz uczenia się.

Plan Daltoński to edukacja dla wszystkich.

Motto edukacji daltońskiej to słowa Helen Parkhurst, twórczyni Planu Daltońskiego:
„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"

Jak to się zaczęło...

Helen Parkhurst – nauczycielka, założycielka (w 1919r.) szkoły laboratoryjnej w Dalton (stan Massachusetts, USA) – funkcjonującej wg koncepcji założycielki, powszechnie nazywanej „daltońską” (1887 – 1957) Na początku XX wieku Helen Parkhust zrywa z tradycyjnym/sztywnym klasowo-lekcyjnym ...

Filary Planu Daltońskiego

Odpowiedzialność/Wolność, Samodzielność, Współpraca i Refleksja

To kategorie zachowań/postaw etycznych rozłożonych w czasie i przestrzeni.
To budowanie wizji przyszłości w oparciu o doświadczenie przeszłości oraz w oparciu o zgromadzoną w procesie życia wielorakość archetypów, prototypów i wzorców (tu: doświadczenia dzieciństwa).

„Poczucie odpowiedzialności za rezultaty rozwinie w nim nie tylko utajone siły intelektualne, ale także sąd samodzielny i charakter.” - Helen Parkhurst

Grafika w kształcie domku, obrazująca filary Planu Daltońskiego

Refleksja

13.09.2020
Refleksja

Refleksja

13.09.2020

Refleksja – to aktywny proces obserwacji przez dziecko własnego działania/doświadczenia oparty na analizie wszystkich składowych aktywności służący świadomemu i celowemu uczeniu się. Refleksja jest nieodłącznym atrybutem uczenia się, czyli: poszukiwania, obserwacji, analizy, doświadczania, szerokiego patrzenia ...

Współpraca

13.09.2020
Współpraca

Współpraca

13.09.2020

Współpraca - to interakcja, partycypacja, szacunek, troska o innych, dialog, tolerancja odrzucająca dyskryminację, pełnienie ról społecznych, budowanie więzi, odkrywanie i pełniejsze rozumienie różnorodności, uczestnictwo i współpraca na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej z posza...

Organizacja przestrzeni edukacyjnej

Przestrzeń edukacyjna to taki mikroświat, w którym dziecko spędza ogromną ilość czasu, to miejsce, w którym się bawi/pracuje, odpoczywa oraz nawiązuje relacje społeczne. Dobrze zaaranżowane otoczenie jest niezwykle ważnym determinantem jego procesu uczenia się. Wystrój i aranżacja otoczenia wpływa na: zdrowy rozwój i pomyślną adaptację dzieci, ich samodzielność i jakość relacji społecznych.

Aranżacja przestrzeni w kilku krokach:

 • proste, niekomercyjne pomoce dydaktyczne (taką pomocą jest zastawa stołowa i akcesoria, z których dzieci korzystają podczas posiłków, warsztatów kulinarnych, prac ogrodowych itp.)
 • instrukcje organizacyjne, np. określenie liczby dzieci mogących przebywać w danej strefie/ kąciku;
 • miejsce wyciszenia, odpoczynku i pobycia tylko ze sobą;
 • osobiste szafki/szuflady – na „ własne skarby”.

Przestrzeń pracy dzieci musi być zorganizowana świadomie, uwzględniając celowość budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka, które dokonuje się poprzez jego uczestnictwo w uporządkowanym otoczeniu.

Katalog rozwiązań nie jest zamknięty – zależy od inwencji dzieci i nauczyciela oraz od możliwości lokalowych i organizacyjnych przedszkola.

Organizacja procesu edukacyjnego                                          

 1. Zmiana struktury organizacyjnej
  a) grupy mieszane wiekowo od 3 do 6 lat;
  b)nauczyciele i pracownicy wspierający (obsługowi) przypisani do danej grupy na stałe (w miarę możliwości);
  c)zrezygnowanie z leżakowania na rzecz odpoczynku indywidualnego i relaksacji.
 2. Zmiana organizacji żywienia (I śniadanie, II śniadanie, obiad).
  a) dbałość o estetykę podawania posiłków oraz ich wysoka jakość:
  b) każda grupa ma swoją zastawę w różnej kolorystyce i kształcie, serwetniki, noże do codziennego użytku także dla 3-latka;
  c) zupy podawane są w wazach, napoje w dzbankach.
 3. Reorganizacja przestrzeni edukacyjnej m.in.:
  a) zmiana kolorystyki sal zabaw, sali ruchowej i toalet (pastelowe kolory – wg pomysłów dzieci, nauczycieli i rodziców);
  b) jednokolorowe dywany i wykładziny;
  c) ograniczenie do minimum gotowych i wielokolorowych dekoracji;
  d) brak dekoracji na szybach okiennych (okno jest miejscem do obserwacji bezpośredniej, jest miejscem inspirującym do aktywności np. plastycznej);
  e) wymienne kąciki zdaniowe/aktywności;
  f) wydzielone miejsce wyciszenia, odpoczynku - pobycia tylko ze sobą;
  g) osobiste szuflady/szafki na swoje „skarby”;
  h) zaplecze edukacyjne poza salą - w ogrodzie przedszkolnym (strefy aktywności, skalnik, ogródek ziołowy, powiększenie „powierzchni aktywnych” o tarasy - dzieci mogą przenosić swoją zabawę z sali na taras);
  i) zabawki niekomercyjne tj. pomoce dydaktyczne/zabawki z materiału naturalnego i odpadów recyklingowych wykonane przez dzieci, nauczycieli i rodziców;
  j) brak podręczników, ale… wszechobecne książki, albumy, czasopisma.
Pomoce daltońskie

Pomoce edukacyjne odgrywają istotną rolę w procesie edukacji. Plan daltoński wypracował szereg specjalnych pomocy, które wspierają realizację procesu uczenia się w ramach czterech filarów.

Zegar w koncepcji daltońskiej wizualizuje upływ czasu. Dzieci lub nauczyciel wyznaczają czas na wykonanie danego zadania: „5, 10, 15 i 30 minut”.

Zegar podzielony na odcinki czasu 5, 10, 15 i 30 minut oznaczone różnymi kolorami.

Sygnalizator służy do niewerbalnej komunikacji nauczyciela z dziećmi. Wizualizuje za pomocą kolorów - kodów formy aktywności dzieci:

czerwony – dziecko pracuje samodzielnie;
żółty – dzieci pracują w parach, grupach, zespołach – dzieci porozumiewają się, proszą o pomoc kolegów, wspólnie szukają rozwiązań;
zielony – czas na konsultacje z nauczycielem.

Sygnalizator z trzema kółkami w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. Na żółtym biała obręcz.

Kolorowa wizualizacja dni tygodnia. Symbole są kompatybilne z oznaczeniami na „tablicy zadań”.

Tablica z oznaczeniami dni tygodnia w formie kolorowych kwiatów.

Tygodniowa Tablica Zadań wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu.
W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne i omawia dokładnie sposób ich wykonania. Następnie zadania umieszczane są na „tablicy zadań”. Decyzja o czasie wykonania danego zadania należy do każdego dziecka (część dzieci planuje ich wykonanie w perspektywie tygodnia). Wykonaną pracę dziecko potwierdza magnesem w kolorze dnia, w którym wykonało zadanie).

Wizualizować można również:

 1. Pracę w parach (współpracę);
 2. Powitanie;
 3. Dyżury, „Prawą Rękę” i „Dobrego Kolegę”;
 4. Obecność dzieci i pracowników w przedszkolu;
 5. Kalendarz urodzin;
 6. Kalendarz pogody;
 7. Wyjście dzieci do toalety- kolorowe korale;
 8. Samoocenę;
 9. Pracę z ekspertem;
 10. Ocenę stopnia trudności i atrakcyjności zadań.
Plan daltoński w domu

Kilka wskazówek od naszych dzieci jak wprowadzić plan daltoński w domu:

 1. Stwórzmy Domowy Plan Dnia - nie zapomnę umyć zębów i poskładać ubrań;
 2. Zaplanujmy wspólnie zadania na cały tydzień - chcę wiedzieć co mnie czeka;
 3. Zamieńmy jeden zegar na „daltoński” – pozwoli mi zrozumieć upływający czas;
 4. Oznacz naklejkami moje zabawki – będę wiedział, gdzie jest ich miejsce;
 5. Stwórzmy instrukcje, które pozwolą mi w wykonywaniu różnych zadań np.:
  a) ubierania się,
  b) składania ubrań,
  c) pieczenia ciasta
 6. Stwórzmy tablicę obowiązków – też chcę być pomocny.

Mamo, Tato z Planem Daltońskim w domu będzie łatwiej!

Informacje na stronę Plan Daltoński przygotowała Grażyna Małachowska.


W roku szkolnym 2014/2015 rozpoczęliśmy wdrażanie w pracy wychowawczo - dydaktycznej koncepcję pedagogiki planu daltońskiego. We wrześniu 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Symbol Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

Certyfikat placówki daltońskiej.

Konferencja

13.04.2019
Konferencja

Konferencja

13.04.2019

12 kwietnia 2019r. podczas II Ogólnopolskiej Konferencji „Od Nauczenia do Uczenia się – Daltońskie Inspiracje” głos zabrała Grażyna Małachowska – od 14 lat dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi, które pracuje koncepcją planu daltońskiego i posiada Certyfikat Polskiego Stow...