Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan Daltoński

O Planie Daltońskim słów kilka

Plan Daltoński – to idea, swoista filozofia i uczłowieczona strategia życia.

Plan Daltoński – to świadomość pełnego uczestnictwa dziecka w procesie uczenia się oparta na empatii, dialogu i współpracy, skierowana na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.

Plan Daltoński – to zerwanie z tradycyjnym modelem nauczania na rzecz uczenia się.

Plan Daltoński to edukacja dla wszystkich.

Motto edukacji daltońskiej to słowa Helen Parkhurst, twórczyni Planu Daltońskiego:
„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko, co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"

Jak to się zaczęło...

Helen Parkhurst – nauczycielka, założycielka (w 1919r.) szkoły laboratoryjnej w Dalton (stan Massachusetts, USA) – funkcjonującej wg koncepcji założycielki, powszechnie nazywanej „daltońską” (1887 – 1957) Na początku XX wieku Helen Parkhust zrywa z tradycyjnym/sztywnym klasowo-lekcyjnym ...

Filary Planu Daltońskiego

Odpowiedzialność/Wolność, Samodzielność, Współpraca i Refleksja

To kategorie zachowań/postaw etycznych rozłożonych w czasie i przestrzeni.
To budowanie wizji przyszłości w oparciu o doświadczenie przeszłości oraz w oparciu o zgromadzoną w procesie życia wielorakość archetypów, prototypów i wzorców (tu: doświadczenia dzieciństwa).

„Poczucie odpowiedzialności za rezultaty rozwinie w nim nie tylko utajone siły intelektualne, ale także sąd samodzielny i charakter.” - Helen Parkhurst

Grafika w kształcie domku, obrazująca filary Planu Daltońskiego

Refleksja

13.09.2020
Refleksja

Refleksja

13.09.2020

Refleksja – to aktywny proces obserwacji przez dziecko własnego działania/doświadczenia oparty na analizie wszystkich składowych aktywności służący świadomemu i celowemu uczeniu się. Refleksja jest nieodłącznym atrybutem uczenia się, czyli: poszukiwania, obserwacji, analizy, doświadczania, szerokiego patrzenia ...

Współpraca

13.09.2020
Współpraca

Współpraca

13.09.2020

Współpraca - to interakcja, partycypacja, szacunek, troska o innych, dialog, tolerancja odrzucająca dyskryminację, pełnienie ról społecznych, budowanie więzi, odkrywanie i pełniejsze rozumienie różnorodności, uczestnictwo i współpraca na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej z posza...

Organizacja przestrzeni edukacyjnej

Przestrzeń edukacyjna to taki mikroświat, w którym dziecko spędza ogromną ilość czasu, to miejsce, w którym się bawi/pracuje, odpoczywa oraz nawiązuje relacje społeczne. Dobrze zaaranżowane otoczenie jest niezwykle ważnym determinantem jego procesu uczenia się. Wystrój i aranżacja otoczenia wpływa na: zdrowy rozwój i pomyślną adaptację dzieci, ich samodzielność i jakość relacji społecznych.

Aranżacja przestrzeni w kilku krokach:

 • proste, niekomercyjne pomoce dydaktyczne (taką pomocą jest zastawa stołowa i akcesoria, z których dzieci korzystają podczas posiłków, warsztatów kulinarnych, prac ogrodowych itp.)
 • instrukcje organizacyjne, np. określenie liczby dzieci mogących przebywać w danej strefie/ kąciku;
 • miejsce wyciszenia, odpoczynku i pobycia tylko ze sobą;
 • osobiste szafki/szuflady – na „ własne skarby”.

Przestrzeń pracy dzieci musi być zorganizowana świadomie, uwzględniając celowość budowania poczucia bezpieczeństwa dziecka, które dokonuje się poprzez jego uczestnictwo w uporządkowanym otoczeniu.

Katalog rozwiązań nie jest zamknięty – zależy od inwencji dzieci i nauczyciela oraz od możliwości lokalowych i organizacyjnych przedszkola.

Organizacja procesu edukacyjnego                                          

 1. Zmiana struktury organizacyjnej
  a) grupy mieszane wiekowo od 3 do 6 lat;
  b)nauczyciele i pracownicy wspierający (obsługowi) przypisani do danej grupy na stałe (w miarę możliwości);
  c)zrezygnowanie z leżakowania na rzecz odpoczynku indywidualnego i relaksacji.
 2. Zmiana organizacji żywienia (I śniadanie, II śniadanie, obiad).
  a) dbałość o estetykę podawania posiłków oraz ich wysoka jakość:
  b) każda grupa ma swoją zastawę w różnej kolorystyce i kształcie, serwetniki, noże do codziennego użytku także dla 3-latka;
  c) zupy podawane są w wazach, napoje w dzbankach.
 3. Reorganizacja przestrzeni edukacyjnej m.in.:
  a) zmiana kolorystyki sal zabaw, sali ruchowej i toalet (pastelowe kolory – wg pomysłów dzieci, nauczycieli i rodziców);
  b) jednokolorowe dywany i wykładziny;
  c) ograniczenie do minimum gotowych i wielokolorowych dekoracji;
  d) brak dekoracji na szybach okiennych (okno jest miejscem do obserwacji bezpośredniej, jest miejscem inspirującym do aktywności np. plastycznej);
  e) wymienne kąciki zdaniowe/aktywności;
  f) wydzielone miejsce wyciszenia, odpoczynku - pobycia tylko ze sobą;
  g) osobiste szuflady/szafki na swoje „skarby”;
  h) zaplecze edukacyjne poza salą - w ogrodzie przedszkolnym (strefy aktywności, skalnik, ogródek ziołowy, powiększenie „powierzchni aktywnych” o tarasy - dzieci mogą przenosić swoją zabawę z sali na taras);
  i) zabawki niekomercyjne tj. pomoce dydaktyczne/zabawki z materiału naturalnego i odpadów recyklingowych wykonane przez dzieci, nauczycieli i rodziców;
  j) brak podręczników, ale… wszechobecne książki, albumy, czasopisma.
Pomoce daltońskie

Pomoce edukacyjne odgrywają istotną rolę w procesie edukacji. Plan daltoński wypracował szereg specjalnych pomocy, które wspierają realizację procesu uczenia się w ramach czterech filarów.

Zegar w koncepcji daltońskiej wizualizuje upływ czasu. Dzieci lub nauczyciel wyznaczają czas na wykonanie danego zadania: „5, 10, 15 i 30 minut”.

Zegar podzielony na odcinki czasu 5, 10, 15 i 30 minut oznaczone różnymi kolorami.

Sygnalizator służy do niewerbalnej komunikacji nauczyciela z dziećmi. Wizualizuje za pomocą kolorów - kodów formy aktywności dzieci:

czerwony – dziecko pracuje samodzielnie;
żółty – dzieci pracują w parach, grupach, zespołach – dzieci porozumiewają się, proszą o pomoc kolegów, wspólnie szukają rozwiązań;
zielony – czas na konsultacje z nauczycielem.

Sygnalizator z trzema kółkami w kolorze zielonym, żółtym i czerwonym. Na żółtym biała obręcz.

Kolorowa wizualizacja dni tygodnia. Symbole są kompatybilne z oznaczeniami na „tablicy zadań”.

Tablica z oznaczeniami dni tygodnia w formie kolorowych kwiatów.

Tygodniowa Tablica Zadań wizualizuje zadania do samodzielnego wykonania w danym tygodniu.
W każdy poniedziałek nauczycielka przedstawia dzieciom zadania edukacyjne i omawia dokładnie sposób ich wykonania. Następnie zadania umieszczane są na „tablicy zadań”. Decyzja o czasie wykonania danego zadania należy do każdego dziecka (część dzieci planuje ich wykonanie w perspektywie tygodnia). Wykonaną pracę dziecko potwierdza magnesem w kolorze dnia, w którym wykonało zadanie).

Wizualizować można również:

 1. Pracę w parach (współpracę);
 2. Powitanie;
 3. Dyżury, „Prawą Rękę” i „Dobrego Kolegę”;
 4. Obecność dzieci i pracowników w przedszkolu;
 5. Kalendarz urodzin;
 6. Kalendarz pogody;
 7. Wyjście dzieci do toalety- kolorowe korale;
 8. Samoocenę;
 9. Pracę z ekspertem;
 10. Ocenę stopnia trudności i atrakcyjności zadań.
Plan daltoński w domu

Kilka wskazówek od naszych dzieci jak wprowadzić plan daltoński w domu:

 1. Stwórzmy Domowy Plan Dnia - nie zapomnę umyć zębów i poskładać ubrań;
 2. Zaplanujmy wspólnie zadania na cały tydzień - chcę wiedzieć co mnie czeka;
 3. Zamieńmy jeden zegar na „daltoński” – pozwoli mi zrozumieć upływający czas;
 4. Oznacz naklejkami moje zabawki – będę wiedział, gdzie jest ich miejsce;
 5. Stwórzmy instrukcje, które pozwolą mi w wykonywaniu różnych zadań np.:
  a) ubierania się,
  b) składania ubrań,
  c) pieczenia ciasta
 6. Stwórzmy tablicę obowiązków – też chcę być pomocny.

Mamo, Tato z Planem Daltońskim w domu będzie łatwiej!

Informacje na stronę Plan Daltoński przygotowała Grażyna Małachowska.