KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kącik rodzica

Informacja o działalności przedszkoli miejskich w miesiącach wakacyjnych

Szanowni Państwo

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 (lipiec i sierpień) wszystkie przedszkola miejskie (oprócz wyłączonych z działalności) będą sprawowały opiekę nad dziećmi w warunkach obowiązującego reżimu sanitarnego, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, opracowanymi w oparciu o wytyczne GIS.

Rodzice dzieci z przedszkoli miejskich, wyłączonych z działalności w okresie wakacyjnym, mogą starać się o przyjęcie do przedszkola, które dysponuje wolnymi miejscami w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego.

Zapisu dziecka na okres wakacyjny należy dokonać do 19 czerwca 2020r. u dyrektora wybranego przedszkola.

1. Przedszkola działające w okresie wakacyjnym

2. Przedszkola wyłączone z działalności w okresie wakacyjnym


Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z przedłużeniem terminu wznowienia działalności przedszkoli miejskich informujemy, iż nasze przedszkole nie wznowi działalności przed 19 czerwca. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami na ten temat.

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/11-maja-miejskie-przedszkola-niezostana-otwarte-id34350/2020/5/7/

https://uml.lodz.pl/aktualnosci/artykul/prezydent-miasta-lodzi-oprzygotowaniach-dootwarcia-miejskich-zlobkow-iprzedszkoli-id34345/2020/5/6/


Ogłoszenie dotyczące przedłużenia zawieszenia zajęć dydaktycznych

Drodzy Rodzice

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia informujemy, iż okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju został wydłużony do 24 maja. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Działalność edukacyjną realizować będziemy zdalnie (jak dotychczas), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ogłoszenie dotyczące zawieszenia zajęć dydaktycznych

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach: 12-25 marca 2020r. Przedszkole nie będzie świadczyło usług edukacyjnych. Mając jednak na uwadze fakt, iż niektórym rodzicom może być trudno zorganizować tak szybko opiekę dla dzieci, 12 i 13 marca (tylko w sytuacjach wyjątkowych) można przyprowadzić dziecko do Przedszkola. Od poniedziałku tj. od 16.03.2020 r. wchodzi w życie decyzja Premiera Rady Ministrów o pełnym zamknięciu szkół i przedszkoli na okres 2 tygodni. Przyprowadzanie dzieci do Przedszkola będzie niemożliwe.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Uwaga:

Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368) w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, do którego uczęszcza dziecko do 8 roku życia, pracownikowi należy się zasiłek opiekuńczy z tytułu zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Jest to zasiłek, który przysługuje jednemu z pracujących rodziców.

Druk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 dostępny jest na stronie ZUS

https://www.zus.pl/

Minister zdrowia Łukasz Szumowski: – To nie jest czas ferii, to nie jest czas wolny. Ten błąd został popełniony we Włoszech, gdzie młodzież wychodziła do klubów. To jest czas kwarantanny całego naszego społeczeństwa. To jest czas, który powinniśmy spędzić w domu, w izolacji, poważnie to potraktujmy. Unikajmy skupisk ludzkich, na spacer możemy wychodzić, ale komunikacją publiczną lepiej nie jeździć. 

Komunikat Kancelarii Premiera Rady Ministrów o zawieszeniu zajęć dydaktycznych


Oferta Szkoły Podstawowej nr 41

Drodzy Rodzice,
od wielu lat gimnastyka artystyczna jest wizytówką Szkoły Podstawowej nr 41. Co roku, w okresie naboru do szkół podstawowych, uczniowie przygotowywali pokazy, a nauczyciele szczegółowo zapoznawali rodziców z ofertą. Czas pandemii nie pozwala niestety w bezpośredni sposób promować sportu szkolnego, spotykać się kandydatkami i ich rodzicami. Dlatego też wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą Szkoły dostępną na jej stronie internetowej https://sp41.edupage.org/

Plakat dotyczący naboru do pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 41


Łódź przeciw przemocy

Szanowni Rodzice

Epidemia koronawirusa oraz związany z nim przymus odosobnienia zintensyfikowały zjawisko przemocy domowej. Sprawcy przemocy czują się bardziej bezkarni, bo możliwości bezpośredniej pomocy osobom doświadczającym krzywdy są ograniczone. Dlatego, dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i konkretnych działań, Miasto Łódź uruchomiło kampanię informacyjną Łódź Przeciw Przemocy. Na stronie Urzędu Miasta znajdziecie Państwo informacje o tym gdzie szukać pomocy w tym szczególnie trudnym dla wszystkich czasie.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę opracowała procedury podejmowania interwencji w sprawie dziecka krzywdzonego w okresie epidemii.

Plakat akcji Łódź przeciw przemocy z interwencyjnym numerem telefonu 800112800

W czasie przedłużającego się stanu epidemicznego w Polsce nie zapominajmy o zabawach ruchowych. Pani Agnieszka Kulig, prowadząca zajęcia z gier i zabaw sportowych przygotowała kilka propozycji do wykorzystania w domu. Okazuje się, że nie trzeba mieć drużyny ani profesjonalnego boiska, by bawić się piłką.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych proponujemy kilka zabaw ruchowych do przeprowadzenia w domu, przygotowanych przez Pana Michała Kuliga, prowadzącego zajęcia z profilaktyki wad postawy.