KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Informacja

Szanowni Rodzice

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych umieszczone są w siedzibie przedszkola. Jednocześnie przypominamy, iż podpisywanie informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021 będzie odbywało się do 10 września 2020r.

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi

Komunikat Dyrektora PM nr 152 w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2020 r. o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna: art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Informuję, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w terminie od 4 maja 2020r. do 15 maja 2020r.

Liczba wolnych miejsc: 23

Aktualny harmonogram rekrutacji
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie* wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.05.2020r.
do 15.05.2020r.
do godz. 15.00

od 03.08.2020r.
do 07.08.2020r.
do godz. 15.00

2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe.
od 04.05.2020r.
do 19.05.2020r.
do godz. 15.00

od 03.08.2020r.
do 07.08.2020r.
do godz. 15.00

3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.05.2020r.
godz. 15.00

14.08.2020r. 
godz. 15.00

4.Potwierdzenie* przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 27.05.2020r.
do 29.05.2020r. 
do godz. 15.00
od 17.08.2020r.
do 19.08.2020r.
do godz. 15.00
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

05.06.2020r.
godz. 15.00

21.08.2020r.
godz. 15.00

* Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej czynności złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami oraz czynności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Ważne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nowymi zasadami rekrutacji na rok 2020/2021.

Nowe elektroniczne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego


Zmiana terminu rekrutacji do przedszkoli

Szanowni Rodzice
W związku z sytuacją epidemiczną postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie późniejszym, tj. w dniach:

4 – 15 maja 2020r.

Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w późniejszym terminie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
W celu aktualizowania informacji zapraszamy do śledzenia strony:

https://uml.lodz.pl/edukacja/


Komunikat dotyczący Dni Otwartych

W związku z sytuacją epidemiczną informuję, iż termin Dni Otwartych zostanie podany po wznowieniu zajęć dydaktycznych w Przedszkolu.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2019/2020 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od 9 do 17 marca 2020r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021 do 10 września 2020r.

Brak jej podpisania w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020