KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Zmiana terminu rekrutacji do przedszkoli

Szanowni Rodzice
W związku z sytuacją epidemiczną postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie późniejszym, tj. w dniach:

4 – 15 maja 2020r.

Szczegółowy harmonogram zostanie przekazany w późniejszym terminie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
W celu aktualizowania informacji zapraszamy do śledzenia strony:

https://uml.lodz.pl/edukacja/


Komunikat dotyczący Dni Otwartych

W związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek. Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty. Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.

Mając  to na uwadze informuję, ze Dni Otwarte odbędą się w innym terminie.


Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2019/2020 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od 9 do 17 marca 2020r. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są do podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 22 czerwca do 30 czerwca 2020r.

Brak jej podpisania w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.04.2020r. do 17.04.2020r. do godz. 15.00

 

od 30.07.2020r.

do 05.08.2020r. do godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.)

od 01.04.2020r.

do 24.04.2020r.

(godz.15.00)

od 30.07.2020r.

do 06.08.2020r. (godz. 15.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8.05.2020r.

godz. 15.00

 

14.08.2020r. godz. 15.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11.05.2020r.

do 14.05.2020r. do godz. 15.00

od 17.08.2020r.

do 19.08.2020r. do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

22.05.2020r. 

godz. 15.00

21.08.2020r. 

 godz. 15.00

Adres strony internetowej z wnioskiem w formie elektronicznej będzie aktywny od 1 kwietnia 2020r. od godz. 8:00 do 17 kwietnia 2020r. do godz.15.00.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020-2021

Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym