Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

UNICEF

Logo Unicef dla każdego dziecka; Logo Łódź kreuje

W dniu 13 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Miastem Łódź, a organizacją UNICEF na wsparcie realizacji działań będących reakcją na kryzys ukraiński i pomoc dla dzieci - uchodźców z Ukrainy.

Wśród działań ujętych w w/w porozumieniu występują zadania, które obejmą swoim zasięgiem wszystkie jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Łódź. Jednostki oświatowe otrzymają środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z:

 • poprawą usług informacyjnych poprzez aktualizację i dostosowanie stron internetowych jednostek w celu zwiększenia dostępności i możliwości korzystania z usług edukacyjnych i opiekuńczych rodzinom uchodźców, osobom posługującym się językiem ukraińskim oraz osobom z niepełnosprawnościami;
 • zapewnieniem dodatkowego wyposażenia szkół, przedszkoli w niezbędne do przyjęcia nowych uczniów meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne w tym wspomagające naukę języka polskiego;
 • poprawą bezpieczeństwa w przedszkolach poprzez monitorowanie obecności dzieci;
 • zakupem wyposażenia placów zabaw w urządzenia sprzyjające integracji międzykulturowej;
 • zakupem wyposażenia boisk i kortów w sprzęt sportowy;
 • zapewnieniem dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapewnieniem ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców;
 • organizacją działań integracyjnych po rozpoczęciu roku szkolnego (zielone szkoły);
 • organizacją programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla dzieci uchodźców.

Działania opisane powyżej objęte są szczegółowym harmonogramem, a ich realizacja jest przewidziana do marca 2023 roku.

Przedszkole Miejskie nr 152 otrzyma wsparcie finansowe na realizację następujących zadań:

 • Zadanie 2.1 – poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego;

 • Zadanie 2.13 – zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola);
 • Zadanie 2.17 – zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców;
 • Zadanie 3.9 – zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe).