Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

UNICEF

Logo Unicef dla każdego dziecka; Logo Łódź kreuje

W dniu 13 czerwca 2022 r. zostało zawarte porozumienie między Miastem Łódź, a organizacją UNICEF na wsparcie realizacji działań będących reakcją na kryzys ukraiński i pomoc dla dzieci - uchodźców z Ukrainy.

Wśród działań ujętych w w/w porozumieniu występują zadania, które obejmą swoim zasięgiem wszystkie jednostki oświatowe prowadzone przez Miasto Łódź. Jednostki oświatowe otrzymają środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z:

 • poprawą usług informacyjnych poprzez aktualizację i dostosowanie stron internetowych jednostek w celu zwiększenia dostępności i możliwości korzystania z usług edukacyjnych i opiekuńczych rodzinom uchodźców, osobom posługującym się językiem ukraińskim oraz osobom z niepełnosprawnościami;
 • zapewnieniem dodatkowego wyposażenia szkół, przedszkoli w niezbędne do przyjęcia nowych uczniów meble, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne w tym wspomagające naukę języka polskiego;
 • poprawą bezpieczeństwa w przedszkolach poprzez monitorowanie obecności dzieci;
 • zakupem wyposażenia placów zabaw w urządzenia sprzyjające integracji międzykulturowej;
 • zakupem wyposażenia boisk i kortów w sprzęt sportowy;
 • zapewnieniem dzieciom uchodźców usług w zakresie zdrowia psychicznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zapewnieniem ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców;
 • organizacją działań integracyjnych po rozpoczęciu roku szkolnego (zielone szkoły);
 • organizacją programu wielokulturowego i adaptacyjnego dla dzieci uchodźców.

Działania opisane powyżej objęte są szczegółowym harmonogramem, a ich realizacja jest przewidziana do marca 2023 roku.

Przedszkole Miejskie nr 152 otrzyma wsparcie finansowe na realizację następujących zadań:

 • Zadanie 2.1 – poprawa usług informacyjnych w zakresie dostępu rodzin uchodźców do przedszkoli i szkolnictwa podstawowego/ponadpodstawowego;

 • Zadanie 2.13 – zapewnienie zindywidualizowanych zestawów edukacyjnych dla uczniów uchodźców + wyposażenie stacjonarne dla nauczycieli (przedszkola);
 • Zadanie 2.17 – zakup książek, zeszytów ćwiczeń, multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców;
 • Zadanie 3.9 – zapewnienie ciepłych posiłków dla dzieci uchodźców (przedszkola i szkoły podstawowe).