Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

6.30 - 8.10 - Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.

8.10 - 8.30 - Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9:00 - Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9.00 - 11.10 - Zabawy integrujące grupę. Działania realizowane w ramach kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych (j. angielski); kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego, własnej aktywności i potrzeb dziecka. Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna – inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim – edukacja outdoorowa). Działania diagnostyczno - prognostyczne oraz terapeutyczno - kompensacyjne z dziećmi o SPE.

11.10 - 11.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania.

11.30 - 12.00 - II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

12.00 - 13.10 - Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim): spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Odpoczynek/relaksacja/wizualizacja.

13.10 - 13.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do obiadu.

13.30 - 14.00 - Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

14.00 - 17.30 -  Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie). Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień i skłonności oraz kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Edukacja dwujęzyczna. Ponadto: zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Rozchodzenie się dzieci.