Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

6.30 - 8.10 - Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne, inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.

8.10 - 8.30 - Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9:00 - Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9.00 - 11.10 - Zabawy integrujące grupę. Działania realizowane w ramach kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych (j. angielski); kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego, własnej aktywności i potrzeb dziecka. Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna – inspirowana przez nauczyciela (w budynku i poza nim – edukacja outdoorowa). Działania diagnostyczno - prognostyczne oraz terapeutyczno - kompensacyjne z dziećmi o SPE.

11.10 - 11.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do II śniadania.

11.30 - 12.00 - II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

12.00 - 13.10 - Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim): spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o SPE. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Odpoczynek/relaksacja/wizualizacja.

13.10 - 13.30 - Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do obiadu.

13.30 - 14.00 - Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

14.00 - 17.30 -  Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie). Zabawy/działania wynikające z realizacji Planu Daltońskiego. Praca indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień i skłonności oraz kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Edukacja dwujęzyczna. Ponadto: zajęcia dodatkowe finansowane przez Miasto zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Rozchodzenie się dzieci.