Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Współpraca

Współpraca - to interakcja, partycypacja, szacunek, troska o innych, dialog, tolerancja odrzucająca dyskryminację, pełnienie ról społecznych, budowanie więzi, odkrywanie i pełniejsze rozumienie różnorodności, uczestnictwo i współpraca na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej z poszanowaniem wszelkiej różnorodności, przeciwdziałanie wykluczaniu;

Współpraca to „wzajemne oddziaływanie na siebie w życiu grupowym”. Helen Parkhurst

Współpraca w Planie Daltońskim ma charakter oddziaływania długofalowego - dzieci pomagają sobie nawzajem/wspierają się w rozmaitych sytuacjach podczas pobytu w przedszkolu.
Drugi rodzaj współpracy odbywa się w trakcie procesu dydaktycznego. Dzieci pracują w cyklicznie zmieniających się parach, zespołach i grupach. Oddziaływają na siebie nieustannie, ucząc się pracować „każdy z każdym”, dzielą się swoja wiedzą, umiejętnościami, ustalają reguły współpracy, budują hierarchię potrzeb, planują.
Niejednokrotnie współpraca wymusza konieczność poszukania kompromisu, uznania racji drugiej strony, zmiany wcześniej przyjętego planu działania. To wszystko wpływa na budowanie relacji społecznych, tak ważnych w przekraczaniu kolejnych progów edukacyjnych i życiowych.