Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat"
- ROBERT FULGHUM

Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 17.30

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi, zlokalizowane w dzielnicy Łódź-Polesie na osiedlu mieszkaniowym Rekinia - Piaski mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku, w okresie kiedy na terenie Retkinii powstawały wielkie osiedla mieszkaniowe. Baza placówki to m.in.: 5 przestronnych, nowocześnie wyposażonych sal, gabinet wspierania rozwoju i terapii, gabinet logopedyczny oraz sala ruchowa. Atutem przedszkola jest rozległy ogród wzbogacony o liczne nasadzenia roślin ozdobnych i iglaków, na którym wydzielono obszary:

 1. Rekreacyjny tzw. ”plac zabaw”– wyposażony w urządzenia sportowo-rekreacyjne;
 2. Przyrodniczo - doświadczalny z wydzielonymi strefami edukacyjnymi: zmysłów,  twórczego działania, doświadczeń i relaksu.

Ogród to także miejsce  do spotkań  z rodzicami i mieszkańcami osiedla. Organizujemy tam: Pikniki Rodzinne, „Śniadania Na Trawie”, zawody sportowe, akcje społecznościowe, plenery artystyczne, ekologiczne itp.

W pobliżu znajdują się min.:

 1. Szkoły Podstawowe nr: 11, 41, 137,
 2. Przedszkola Miejskie nr: 165, 133, 144, 151, 214,
 3. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
 4. Filia nr 22 Biblioteki Miejskiej,
 5. Poleski Dom Kultury,
 6. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 11,
 7. Park im. Józefa Piłsudskiego (na Zdrowiu),
 8. Ogród Botaniczny,
 9. Ogród Zoologiczny,
 10. Rezerwat "Polesie Konstantynowskie".

Do Przedszkola (do 5 grup) uczęszcza 118 dzieci  w wieku od 3 do 6 lat. Cztery grupy są zróżnicowane wiekowo (od 3 do 6 lat), jedna to dzieci 3 letnie. Zapewniamy zdrowe, pełnowartościowe i atrakcyjnie podane posiłki, przygotowywane we własnej, nowoczesnej kuchni. Proces edukacyjny realizujemy w oparciu o samodzielność dzieci, w dużej części (o ile to możliwe) poza budynkiem Przedszkola. Kładziemy duży nacisk na współpracę i refleksję. Nie korzystamy z podręczników.

Misja Przedszkola

Oparta jest na założeniach koncepcji humanistycznej, według której:
„Człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, składającą się z trzech stanowiących jedność podsystemów: „Ja”- „Mój Organizm”- „Moje Środowisko”.

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, refleksyjnego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o Planetę, której jest nierozerwalnym i świadomym ogniwem.

Wizja Przedszkola

Wizja naszego Przedszkola osadzona jest głęboko w „filozofii daltońskiej,” ukierunkowanej na pełne uczestnictwo dziecka w procesie uczenia się, opartej na dialogu i współpracy oraz skierowanej na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.

Dzieciństwo to najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze okres w życiu człowieka. To czas, w którym rodzi i rozwija się świadomość własnego ciała, własnych potrzeb i możliwości, roli oraz miejsca we współczesnym świecie. Szczególna wrażliwość małego dziecka sprawia, że chłonie ono obrazy, barwy, kształty, zapachy i dźwięki w sposób niezwykle intensywny. Utrwalone i przywoływane po latach stanowią, o jakości przyszłego życia we wszystkich jego dziedzinach.
Wiek przedszkolny jest więc najlepszym czasem na kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej - także krytycznej, postawy dziecka wobec środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych. To także czas na budowanie i rozwijanie świadomości konsumenckiej oraz samodzielnego i odpowiedzialnego dokonywania wyboru zachowań właściwych. Utrwalone w tym okresie przyzwyczajenia i nawyki będą solidnym fundamentem dla długofalowej inwestycji, jaką jest „Człowiek."
Dlatego też będziemy kształtować w dzieciach świadomość społeczną, ekologiczną i demokratyczną. Będziemy promować „wychowanie do samodzielności”  jako istotę edukacji humanistycznej.
W koncepcjach humanistycznych człowiek samodzielny sam decyduje o sobie, swojej aktywności, sam też ustala i realizuje kolejność wyznaczonych działań, przez co staje się ich podmiotem. Podmiotowość zakłada – z jednej strony – świadomość odrębności w stosunku do innych ludzi, jak i otaczającego świata, ale z drugiej oczekuje umiejętności kierowania własnym postępowaniem, przestrzegania norm prawno-moralnych oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Człowiek samodzielny to także człowiek światły i refleksyjny, bogaty w wiedzę i umiejętności pozwalające na jej zdobywanie. To także poszukiwacz, odkrywca, analityk, który będąc podmiotem własnych działań, wobec osobistych sytuacji życiowych świadomie przyjmuje postawę odpowiedzialności za powierzone zadania. Samodzielność w takim aspekcie utożsamiana jest z samokontrolą, wewnętrzną dyscypliną i wytrwałością.

Nasze działania opierać będziemy na:

czterech filarach edukacji:

 • Uczyć się, aby wiedzieć
 • Uczyć się, aby być
 • Uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
 • Uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca

oraz czterech filarach Planu Daltońskiego:

 • Wolność/odpowiedzialność
 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Refleksja

Aby wizja Naszego Przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka. To od nas w dużym stopniu zależy, jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości. Dlatego będziemy tworzyć warunki sprzyjające aktywnemu i świadomemu uczestnictwu dziecka w procesie uczenia się, gwarantujące satysfakcjonujące przekraczanie progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju.