Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,
co robić, jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć
i wyobrażać sobie lepszy świat"
- ROBERT FULGHUM

Godziny pracy przedszkola: 6.30 – 17.30

Przedszkole Miejskie Nr 152 w Łodzi, zlokalizowane w dzielnicy Łódź-Polesie na osiedlu mieszkaniowym Rekinia - Piaski mieści się w jednopiętrowym budynku, wybudowanym w latach 70-tych XX wieku, w okresie kiedy na terenie Retkinii powstawały wielkie osiedla mieszkaniowe. Baza placówki to m.in.: 5 przestronnych, nowocześnie wyposażonych sal, gabinet wspierania rozwoju i terapii, gabinet logopedyczny oraz sala ruchowa. Atutem przedszkola jest rozległy ogród wzbogacony o liczne nasadzenia roślin ozdobnych i iglaków, na którym wydzielono obszary:

 1. Rekreacyjny tzw. ”plac zabaw”– wyposażony w urządzenia sportowo-rekreacyjne;
 2. Przyrodniczo - doświadczalny z wydzielonymi strefami edukacyjnymi: zmysłów,  twórczego działania, doświadczeń i relaksu.

Ogród to także miejsce  do spotkań  z rodzicami i mieszkańcami osiedla. Organizujemy tam: Pikniki Rodzinne, „Śniadania Na Trawie”, zawody sportowe, akcje społecznościowe, plenery artystyczne, ekologiczne itp.

W pobliżu znajdują się min.:

 1. Szkoły Podstawowe nr: 11, 41, 137,
 2. Przedszkola Miejskie nr: 165, 133, 144, 151, 214,
 3. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego,
 4. Filia nr 22 Biblioteki Miejskiej,
 5. Poleski Dom Kultury,
 6. Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 11,
 7. Park im. Józefa Piłsudskiego (na Zdrowiu),
 8. Ogród Botaniczny,
 9. Ogród Zoologiczny,
 10. Rezerwat "Polesie Konstantynowskie".

Do Przedszkola (do 5 grup) uczęszcza 118 dzieci  w wieku od 3 do 6 lat. Cztery grupy są zróżnicowane wiekowo (od 3 do 6 lat), jedna to dzieci 3 letnie. Zapewniamy zdrowe, pełnowartościowe i atrakcyjnie podane posiłki, przygotowywane we własnej, nowoczesnej kuchni. Proces edukacyjny realizujemy w oparciu o samodzielność dzieci, w dużej części (o ile to możliwe) poza budynkiem Przedszkola. Kładziemy duży nacisk na współpracę i refleksję. Nie korzystamy z podręczników.

Misja Przedszkola

Oparta jest na założeniach koncepcji humanistycznej, według której:
„Człowiek jest unikalną i niepowtarzalną całością, składającą się z trzech stanowiących jedność podsystemów: „Ja”- „Mój Organizm”- „Moje Środowisko”.

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, refleksyjnego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o Planetę, której jest nierozerwalnym i świadomym ogniwem.

Wizja Przedszkola

Wizja naszego Przedszkola osadzona jest głęboko w „filozofii daltońskiej,” ukierunkowanej na pełne uczestnictwo dziecka w procesie uczenia się, opartej na dialogu i współpracy oraz skierowanej na jednostkę oraz na wspólnotę, w której ta jednostka funkcjonuje.

Dzieciństwo to najbardziej elastyczny, podatny na wpływy wychowawcze okres w życiu człowieka. To czas, w którym rodzi i rozwija się świadomość własnego ciała, własnych potrzeb i możliwości, roli oraz miejsca we współczesnym świecie. Szczególna wrażliwość małego dziecka sprawia, że chłonie ono obrazy, barwy, kształty, zapachy i dźwięki w sposób niezwykle intensywny. Utrwalone i przywoływane po latach stanowią, o jakości przyszłego życia we wszystkich jego dziedzinach.
Wiek przedszkolny jest więc najlepszym czasem na kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej - także krytycznej, postawy dziecka wobec środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa własnego i innych. To także czas na budowanie i rozwijanie świadomości konsumenckiej oraz samodzielnego i odpowiedzialnego dokonywania wyboru zachowań właściwych. Utrwalone w tym okresie przyzwyczajenia i nawyki będą solidnym fundamentem dla długofalowej inwestycji, jaką jest „Człowiek."
Dlatego też będziemy kształtować w dzieciach świadomość społeczną, ekologiczną i demokratyczną. Będziemy promować „wychowanie do samodzielności”  jako istotę edukacji humanistycznej.
W koncepcjach humanistycznych człowiek samodzielny sam decyduje o sobie, swojej aktywności, sam też ustala i realizuje kolejność wyznaczonych działań, przez co staje się ich podmiotem. Podmiotowość zakłada – z jednej strony – świadomość odrębności w stosunku do innych ludzi, jak i otaczającego świata, ale z drugiej oczekuje umiejętności kierowania własnym postępowaniem, przestrzegania norm prawno-moralnych oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Człowiek samodzielny to także człowiek światły i refleksyjny, bogaty w wiedzę i umiejętności pozwalające na jej zdobywanie. To także poszukiwacz, odkrywca, analityk, który będąc podmiotem własnych działań, wobec osobistych sytuacji życiowych świadomie przyjmuje postawę odpowiedzialności za powierzone zadania. Samodzielność w takim aspekcie utożsamiana jest z samokontrolą, wewnętrzną dyscypliną i wytrwałością.

Nasze działania opierać będziemy na:

czterech filarach edukacji:

 • Uczyć się, aby wiedzieć
 • Uczyć się, aby być
 • Uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko
 • Uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca

oraz czterech filarach Planu Daltońskiego:

 • Wolność/odpowiedzialność
 • Samodzielność
 • Współpraca
 • Refleksja

Aby wizja Naszego Przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie edukacyjnym. Jako nauczyciele jesteśmy bowiem wpisani w rozwój dziecka. To od nas w dużym stopniu zależy, jak ten rozwój będzie przebiegał w przyszłości. Dlatego będziemy tworzyć warunki sprzyjające aktywnemu i świadomemu uczestnictwu dziecka w procesie uczenia się, gwarantujące satysfakcjonujące przekraczanie progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego rozwoju.