Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kategoria: Filary Planu Daltońskiego

Refleksja

13.09.2020
Refleksja

Refleksja

13.09.2020

Refleksja – to aktywny proces obserwacji przez dziecko własnego działania/doświadczenia oparty na analizie wszystkich składowych aktywności służący świadomemu i celowemu uczeniu się. Refleksja jest nieodłącznym atrybutem uczenia się, czyli: poszukiwania, obserwacji, analizy, doświadczania, szerokiego patrzenia ...

Współpraca

13.09.2020
Współpraca

Współpraca

13.09.2020

Współpraca - to interakcja, partycypacja, szacunek, troska o innych, dialog, tolerancja odrzucająca dyskryminację, pełnienie ról społecznych, budowanie więzi, odkrywanie i pełniejsze rozumienie różnorodności, uczestnictwo i współpraca na wszystkich płaszczyznach działalności ludzkiej z posza...

Samodzielność

Samodzielność to naturalna potrzeba rozwojową każdego człowieka - to niezależność intelektualna, emocjonalna i etyczna, to przede wszystkim zaradność życiowa. Samodzielność jest gotowością do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu. Samodzielność t...

Odpowiedzialność/wolność

Odpowiedzialność/wolność - to konieczność, powinność i potrzeba. To umiejętność dokonywania wyborów oraz świadomość konsekwencji wynikających z tych wyborów. Odpowiedzialność i wolność nie są znaczeniowo tożsame ale przenikają się wzajemnie. Nie można być odpowiedzialnym nie będąc wolnym. Wartości te są n...