Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samodzielność

Samodzielność to naturalna potrzeba rozwojową każdego człowieka - to niezależność intelektualna, emocjonalna i etyczna, to przede wszystkim zaradność życiowa. Samodzielność jest gotowością do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu. Samodzielność to uczestnictwo w procesie uczenia się, zdobywanie narzędzi rozumienia świata, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. To także, kreatywność i odwaga w podejmowaniu decyzji oraz świadome oddziaływanie na swoje środowisko.

Koncepcja Planu Daltońskiego zakłada, że „dziecko samodzielne” samo decyduje o własnej aktywności, samo też ustala i realizuje kolejność wyznaczonych działań, przez co staje się ich podmiotem. Działania dziecka poddawane są samokontroli i refleksji.

Składowe samodzielności: samoobsługa; działanie/zadaniowość, ocena/ intelekt i samodzielność społeczna. Wszystkie składowe jw. przenikają się wzajemnie, współzależą od siebie i uzupełniają się.

Dziecko doświadcza samodzielności podczas procesu edukacyjnego - poszukując rozwiązań, planując, dokonując wyborów, analizując efekty swoich działań/decyzji ,w tym w czasie wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych i gospodarczych. Jako członek społeczności przedszkolnej rozwija samodzielność społeczną np.: będąc członkiem Rady Dziecięcej, „Prawą Ręką” lub „Ekspertem”, wchodząc w rolę pomysłodawcy/organizatora zabaw i uroczystości, będąc tutorem, liderem zespołu, dyżurnym, członkiem zarządu Rady Dziecięcej, członkiem jury podczas konkursów itp.