Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Samodzielność

Samodzielność to naturalna potrzeba rozwojową każdego człowieka - to niezależność intelektualna, emocjonalna i etyczna, to przede wszystkim zaradność życiowa. Samodzielność jest gotowością do podejmowania zadań opartych na osobistej aktywności, a jej źródłem jest wola działania i akceptacja celu. Samodzielność to uczestnictwo w procesie uczenia się, zdobywanie narzędzi rozumienia świata, umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. To także, kreatywność i odwaga w podejmowaniu decyzji oraz świadome oddziaływanie na swoje środowisko.

Koncepcja Planu Daltońskiego zakłada, że „dziecko samodzielne” samo decyduje o własnej aktywności, samo też ustala i realizuje kolejność wyznaczonych działań, przez co staje się ich podmiotem. Działania dziecka poddawane są samokontroli i refleksji.

Składowe samodzielności: samoobsługa; działanie/zadaniowość, ocena/ intelekt i samodzielność społeczna. Wszystkie składowe jw. przenikają się wzajemnie, współzależą od siebie i uzupełniają się.

Dziecko doświadcza samodzielności podczas procesu edukacyjnego - poszukując rozwiązań, planując, dokonując wyborów, analizując efekty swoich działań/decyzji ,w tym w czasie wykonywania czynności samoobsługowych, porządkowych i gospodarczych. Jako członek społeczności przedszkolnej rozwija samodzielność społeczną np.: będąc członkiem Rady Dziecięcej, „Prawą Ręką” lub „Ekspertem”, wchodząc w rolę pomysłodawcy/organizatora zabaw i uroczystości, będąc tutorem, liderem zespołu, dyżurnym, członkiem zarządu Rady Dziecięcej, członkiem jury podczas konkursów itp.